Projekt referencer 


Projekter som RoadEng/Erik har: Projekteret, Udbudt og/eller ført tilsyn med gennem de seneste 8 år.


2019 

Omlægning af eksisterende vej og cykelsti, Vejle: Skitse, Overslag

Renovering af eksisterende sti, Vejle: Skitse, Overslag

Supplering af forsætningsheller, Vejle: Skitse, Overslag

Omdannelse af cykelbane til cykelsti, Vejle: Skitse, Overslag

Enk. rettet cykelsti inkl. vej forlægning, Vejle: Skitse, Overslag

Forlægning af eksisterende cykelsti, Vejle: Skitse, Overslag

Dobbeltrettet cykelsti, Vejle: Skitse, Overslag

Mini rundkørsel, Vejle: Skitse, Overslag

Dobbeltrettet cykelsti, Vejle: Skitse, Overslag

Vedligeholdelsesplan, Grundejerforening i Århus: Rapport

Skilteplaner til DM i Landevejscykling: Skilteplaner

Skilteplaner til WM i Orientering: Skilteplaner

Skitsering af Parkeringsanlæg, Vejle: Skitser, Overslag

Skitsering af Fællessti med krydsnings heller, Vejle: Skitse, Overslag

Udarbejdelse af veligeholdelsesplan, Fredericia: Rapportering

2018

Etablering af ny indkørsel til DAO365 i Erritsø: Projektering

Projektering af helleanlæg Tirsbæk Strandvej, Vejle: Projektering

Tilsyn Cykelstier Juulsbjergvej, Vejle: Tilsyn

Tilsyn Kiss N’ Ride Søndermark skole, Vejle: Tilsyn

Cykelstier Juulsbjergvej, Vejle: Projektering

Overslagsberegning af Helleanlæg, Tirsbæk Strandvej, Vejle: Kalkulation

Ombygning af to kryds i Tilst, Oluf Jørgensen A/S: Projektering

Signalanlæg ved Oksbøl, Varde: Projektledelse, Tilsyn

Kiss N’ Ride Søndermark skole, Vejle: Projektering

Kiss N’ Ride Ødsted skole, Vejle: Projektering, Tilsyn

Investeringsplan bygværker, Varde: Driftsledelse

Cykelsti mellem Ødsted og Egtved, Vejle: Projektering, Kontrahering

Genereleftersyn rørbygværk 2018, Varde: Projektledelse

Sanering og ny etablering af vejbro, Varde: Projektledelse

Cykelsti rute ml. Næsbjerg og Nordenskov, Varde: Projektering, Udbud

Gangbro over banen i Varde by, Varde forsat: Projektledelse

Vejbro over banen i Tistrup, Varde forsat: Projektledelse

2017

Cykelsti forlængelse Skovlunde: Projektering, Udbud, tilsyn

Cykelsti mellem Næsbjerg og Øse etape 1+2: Projektering, Ekspropriation, Udbud, Tilsyn

Gangbro over banen i Varde by: Projektledelse

Vejbro over banen i Tistrup: Projektledelse

Genereleftersyn af bro, tunneler mv. 2017-2018: Projektledelse

Forlængelse af cykelsti, Varde: Projektering, udbud, tilsyn

Etablering af cykelsti, Varde: Projektering, Udbud, tilsyn, ekspropriation

Genereleftersyn af bygværker, Varde: Projektledelse

Udskiftning af rør bro, Varde: Projektering, tilsyn

Etablering af vejbro, inkl. vejanlæg: Projektledelse

Etablering af fodgængerbro, Varde: Projektledelse

Ombygning af signalanlæg Horsensvej/Jægervænget, Vejle: Projektering

Cykelsti Vesterbrogade, Vejle: Projektering

Ombygning af signalanlæg Koldingvej/Pederholms Allé, Vejle: Projektering

Flytning af- og forbedring af service for buslomme Grønlandsvej, Vejle: Projektering

Udskiftning af gamle beton bro til ny rør bro, Varde: Projektering, Udbud, Tilsyn

Udskiftning af stibroer, Varde: Udbud og Tilsyn

2016

Signalanlæg Viborgvej/Moldevej: Udbud, Tilsyn

Supercykelsti Vestre Engvej vest: Udbud, Tilsyn

Supercykelsti Vestre Engvej øst: Udbud, Tilsyn

Supercykelsti Strandgade (Dyrskuevej): Projektering

Koldingvej, Etablering af cykelstier: Projektering, Udbud, Tilsyn

Koldingvej, Vejudvidelse fra 2 til 4 spor: Udbud, Tilsyn

Koldingvej, Signalregulering af fodgængerfelt: Udbud, Tilsyn

Vesterbrogade, Signalregulering af fodgængerfelt: Udbud, Tilsyn

Signalanlæg Horsensvej/Moldevej: Udbud, Tilsyn

Horsensvej, Tunnel renovering: Udbud, Tilsyn

Enghavevej, Justering af cykelstier: Projektering, Udbud, Tilsyn

Enghavevej, Torontoanlæg: Udbud, Tilsyn

Vestre Engvej, ændringer af sidevejs tilslutninger: Projektering, Udbud, Tilsyn

Belægningsarbejder DGI hal 5, færdiggørelse: Projektering, Udbud, Tilsyn

3 Torontoanlæg på Grønlandsvej: Projektering, Udbud, Tilsyn

P-areal ved Solen: Projektering, Udbud, Tilsyn

Kiss N’ Ride ved Mølholmskole: Projektering, Udbud, Tilsyn

Kiss N’ Ride ved Øster Starup skole: Projektering, Udbud, Tilsyn

Signalovervågning / Traffic Managment: Projektledelse

Signalanlæg Koldingvej/Grønlandsvej: Projektering, Udbud, Tilsyn

Højdevarsel Vesterbrogade: Udbud, Tilsyn

Busprioritering: Projektledelse

P-nord ved DGI: Projektering, Udbud

Signalanlæg Grejsdalsvej/Jellingvej: Udbud, Tilsyn

Signalanlæg Højen: Udbud, Tilsyn

Overslagskalkulationer

2015

Fejlfinding og optimering af Bus prioriteringssystemet i Vejle: Teknisk Rådgiver

Belægningsarbejder på Parkeringsplads: Projektering, Udbud, Tilsyn

Krydsombygning St. Lihme (etape 2): Projektering, Udbud

Trafiksanering i Bredal: Projektering, Udbud

Sti projekt i Børkop: Projektering, Udbud

Sti projekt i Vejle: Planlægning

Rundkørsel i Vejle: Skitseprojektering, Overslagskalkulation

Trafiksanering af Koldingvej i Vejle: Projektering, Udbud, Tilsyn

Krydsning af Vesterbrogade i Vejle: Projektering, Udbud, Tilsyn

Byggemodning i Vejle: Projektering, Udbud

Byggemodning i Børkop: Projektering, Udbud

Byggemodning i Skibet: Projektering, Udbud

2014

Ombygning af Vestre Engvej: Projektering, Udbud, Tilsyn

Etablering af Busvendeplads på Vestre Engvej: Projektering, Udbud, Tilsyn

Etablering af Dobbeltrettet fællessti mellem Rosborg Gymnasium og Den nye Cirkusplads i Vejle: Projektering, Udbud, Tilsyn

Etablering af Kiss N’ Ride ved Skibet skole: Projektering, Udbud, Tilsyn

Udbygning af Stisystem i Børkop: Projektering, Udbud, Tilsyn

Fartdæmpende foranstaltning langs Tørringvej i Hygum: Projektering, Udbud, Tilsyn

2013

Etablering af etape 2 parkering ved DGI Huset: Projektering, Udbud, Tilsyn

Dobbeltrettet cykelsti til Hygum nord for Jelling: Projektering, Ekspropriation, Udbud, Tilsyn

Udbygning og opgradering af stisystemet ved St. Grundet/Nørremark Hallen: Projektering, Udbud, Tilsyn

Ombygning af Skolevej med signalanlæg i Gauerslund: Skitseprojektering, Overslagskalkulation

Ombygning af kryds til signalanlæg på Grønlandsvej: Tilsyn

Tilbudsberegning på 1,6 km ny fjernvarme ledning: Kalkulation

Byggemodning i Give, færdiggørelse: Udbud, Tilsyn

Byggemodning i Vejle: Projektering, Udbud

2012

Byggemodning i Jelling: Projektering, Udbud, Tilsyn, Arkæologi

Forlægning af Solskovvej i Hornstrup Mølleby: Projektering, Ekspropriation, Udbud, Tilsyn

Trafiksanering af Skovgade i Jelling: Projektering, Ekspropriation, Udbud, Tilsyn

Etablering af etape 1 parkering ved DGI Huset: Projektering, Udbud, Tilsyn

Trafiksanering af Tørskindvej i Ny Nørup (etape 1): Projektering, Udbud, Tilsyn

Dobbeltrettet cykelsti langs Grundet Ringvej: TilsynJeg har ligeledes igennem mit arbejde hos henholds vis Vejle og Varde Kommune, stor indsigt i de arbejdsgange og procesor,

som en offentlige kunde har i et projekt. Hvilket er til stor gavn for kunderne.


Arbejdsmiljø koordinator certifikat, Vejen som arbejdsplads.

Erritsø Bygade 2, 7000 Fredericia | Mob.: 2835 0006 | Mail: erik.nielsen@roadeng.dk | CVR: 39975467

Copyright ©  All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend